Ορθοδοντική

Ορθοδοντική είναι τομέας της οδοντιατρικής που ασχολείται με διάγνωση, θεραπεία και διόρθωση σύγκλεισης γνάθου.

Η αιτιολογία των ορθοδοντικών προβλημάτων είναι ευρύς. Ανωμαλία σύγκλεισης γνάθου μπορεί να είναι συγγενείς η’ επίκτητη. Σε περισσότερες περιπτώσεις η επίκτητη ανωμαλία σύγκλεισης γνάθου παρουσιάζεται με την ύπαρξη κακών συνηθειών, όπως το πιπίλισμα πιπίλας, δάχτυλου, γλώσσας, χειλού κλπ.

Τα λαθεμένα σχηματισμένα δόντια είναι δύσκολα στην καθημερινή περιποίηση που οδηγεί στην αρρώστια των δοντιών και την επόμενη τους απώλεια.

Η ορθοδοντική θεραπεία γίνεται στην οποιαδήποτε ηλικία, όμως είναι πιο αποτελεσματική στην παιδική. Στην προσωρινή σύγκλειση (κάτω από 6 χρόνων) η θεραπεία πραγματοποιείται με τις αφαιρούμενες πλάκες, ενώ στην μόνιμη σύγκλειση – με σιδεράκια (brackets). Κατά την περίοδο αλλαγής της σύγκλεισης, ανάλογα με τον βαθμό ανωμαλίας, είναι δυνατή η σύνθετη θεραπεία.

Τα σιδεράκια μπορούν να τοποθετηθούν όσο στην εξωτερική τόσο και στην εσωτερική πλευρά της στοματικής κοιλότητας. Το χρώμα των σιδερακίων και των πλακών μπορεί να είναι διάφορο, σύμφωνα με την επιθυμία του ασθενή.

Όπως επιβεβαιώνεται από την στατιστική, το κόστος της οδοντιατρικής θεραπείας των ασθενών που δεν έλαβαν την ορθοδοντική θεραπεία είναι πιο ψηλός σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν την θεραπεία αυτή. Η ορθοδοντική θεραπεία κοστολογείται προσωπικά για κάθε ασθενή και εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας της θεραπείας.

Για την προσωπική συμβουλή και εξέταση αποταθείτε στο τηλέφωνο: +357-22-314678.